HISTORIA   SZKOŁY


  Historia  powstania  szkoły  w   Izbiskach  przypada  na  okres  zaboru  austriackiego, kiedy  funkcjonowały  szkoły   parofialne  w   Wadowicach  Górnych , Dolnych, Wampierzowie  i  Woli  Wadowskiej, które  w  latach 60  XIX  wieku  przekształcono  w  szkoły  trywialne. Brak  szkół  odnotowano  wówczas  w  Izbiskach, Grzybowie, Jamach, Piątkowcu .Pierwsza  informacja  o istnieniu szkoły w  Izbiskach pochodzi z 1906 e, szkoła  była  jednoklasowa, nauczł  w  niej                M. Gumieniak.
W latach  dwudziestych xx wieku  zmieniono  istniejące  nazwy  szkół  na  jednolitą nazwę  urzędową: szkoła  powszechna.  W tym  okresie  istniała  szkoła  w  Izbiskach. Po  wojnie  przez  kilka  lat  szkoła mieściła  sie w  dworku  w Przybyszu.. Następnie  wybudowano  barak szkolny  na  miejscu  obecnie   mieszczącego  się  budynku  szkoły  z  drewna  z  rozebranego  i  zniszczonego  dworu  w  Przybyszu.  Wówczas   szkoła  powszechna  miała  7  oddziałów . W  1957 roku  wybudowany  został  nowy  budynek szkolny  murowany  istniejący  do  szwili  obecnej, który na ówczesne  czasy w  pełni  zabezpieczał funkcjonowanie  szkoły.
W   wyniku  reformy   w  1961  roku  siedmioletnia  szkoła powszechna  została  przekształcona  w ośmioletnią szkołę  podstawową. Kolejnym  etapem  reorganizacji  szkolnictwa było  utworzenie  zbiorczych  szkół  gminnych   w  1973r. Wtedy  utworzono  Zbiorczą  Szkołę  Podstawową  w Wadowicach Górnych, której  podlegały  pełne  szkoły  w  Wadowiczch  Dolnych z  filiami  w  Woli  Wadowskiej  i Zabrniu, w Wampierzowie i  Jamach. Szkoła  w  Izbiskach  była  wtedy filią  Gminnej  Szkoły w  Wadowicach  Górnych, w początkowym  okresie  miała  cztery  oddziały, a  później  sześć  oddziałów. Po  likwidacji  szkół  zbiorczych była  sześcioletnią  szkołą  podstawową. W  1993r. została  przekształcona w  ośmioletnią  szkołę  podstawową,  którą  była  do  1999r. Obecnie  jest  sześcioletnią  szkołą  podstawową.
W  latach  1994-2000  nastąpiła  modernizacja  i rozbudowa  Szkoły
Podstawowej  w  Izbiskach, w  wyniku  której  obecnie  uczniowie
mają  bardzo  dobre  warunki  do  nauki.  

.


STRONA GŁÓWNA

 

INFORMACJE O SZKOLE

 

HISTORIA SZKOŁY

 

KADRA  PEDAGOGICZNA

 

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

 

NASZE   KLASY

 

PUBLIKACJE

 

KALENDARZ

 

WYDARZENIA

RADA  RODZICÓW


PODZIAŁ  GODZIN


OGŁOSZENIA


TABLICA INTERAKTYWNA
POCZĄTEK STRONYTel.: (014) 6669711
E-mail:
izbiska@go2.plSkontaktuj się z nami:
Szkoła Podstawowa  w  Izbiskach
39-308   Wadowice   Górne
woj. podkarpackie
.