0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

 

1

0

wf

II

rel

j.pol

mat

   matem

chemia

 j.ang

 

2

rel

I

II

III

matem

  J.ang

j.polski

j.polski

chemia

Poniedziałek

3

0

I

II

      III

inf

rel

j.ang

hist

mat

 

4

0

I

j.ang

III

wf

j.pol

rel

matemat

j.pol

 

5

0

j.ang

muz

muz

   g.wych

 wf

wf

geogr

hist

 

6

0

SB

SB

SB

muz

muz

hist

wf

wf

 

7

 

SW

 SW

SW

 

 

muz

muz

wos

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0

I

wf

wf

j.pol

mat

j.pol

j.niem

 mat k

Wtorek

2

0

I

II

III

j.ang

biol

mat

j.pol

j.niem

 

3

0

I

II

III

mat

j.pol

biol

j.ang

fiz

 

4

j.ang

  I k

inf

inf

wf

hist

 geogr

biol

j.pol

VII

5

0

SB

SB

SB

hist

wf

wf

    fiz

j.polski

 

6

0

SW

SW

SW

tech

 

 

hist

j.ang

 

7

 

SK

 SK

SK

 

 

 

 wf

wf

 

8

 

 

 

 

 

 

 

wdr

wdr

 

1

 

 

 0       

inf

plast

plast

  rel

 

j.polski k

j.ang

mat

 

2

0

I

rel

j.ang

j.polski

wf

wf

mat

fizyk

Środa

3

 rel

I

II

  III

wf

j.pol

j.ang

fizyk

j.polski

 

4

0

I

II

III

  j.ang

j.pol

mat

j.pol

religia

 

5

0

rel

wf

  wf

wdr

j.ang

 j.polski

g.wych

geogr

 

6

0

SP

 SP

SP

    

g.wych

  

 rel

   g.wych

 

7

 

SP

SP

SP

 

     rel

 

 

edb

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

o

I

  II k

     III k

   rel

 

 

 

mat

j.niem

 

2

j.ang

I

II

III

przyr

j.pol k

rel

j.niem

matem

Czwartek

3

o

I

rel

     III

 j.pol

j.ang

mat

wf

wf

 

4

0

rel

II

III

wf

 hist

j.ang

geogr

j.pol

 

5

  0

wf

II

rel

mat

mat

   j.pol

j.pol

j.ang

 

6

0

SP

 SP

 SP

plast

plast

plast

plast

rel

 

7

 

SP

SP

SP

 

 

 

   rel

wos

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0

I

wf

wf

j.ang

inf

  inf

mat

j.pol k

 

2

0

I

  j.ang

III

mat

mat

   j.pol

inf

inf

 

3

   0

j.ang

II

   III

j.,pol

 j.polski

  g.wych

.chemia

mat

Piątek

4

o

wf

     II

 j.ang

  przyr

geogr

hist

j.pol

chemia

 

5

0

SW

SW

SW

 

tech

     tech

j.ang

biol

 

6

 

SB

SB

SB

  

wf

wf

biol

hist

 

7

 

SP

SP

SP

 

 

 

 wf

wf

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

23

23

23

28

28

28

35

36