WNIOSEK 9.2
                 Inwestycja w  przyszłość
   


                          
 
                                          REKRUTACJA1.     Regulamin   rekrutacji

2.     Załącznik nr 1 Ankieta  uczestnictwa  dla  ucznia

3.     Załącznik nr2 ,3,4  do regulaminu  rekrutacji

4.     Załącznik nr 5  Ankieta  uczestnictwa  dla nauczyciela

5.     Załącznik nr 6,7,8 dotyczy  nauczyciela   
   

                                      

                


       Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać osobiście, pocztą, kurierem w okresie rekrutacji w Szkolnym biurze projektu we wszystkich szkołach wymienionych w § 2 ust. ppkt d w godzinach od 8:00 – 13:00, biurze projektu w Urzędzie Gminy w Wadowicach Górnych (czynne w godzinach 7:45 – 15:45) od 23.10.2018 r. do 29.10.2018 r.                     

                         


                     
                    
                       


                   

                     


                   

                    


.


STRONA GŁÓWNA

 

INFORMACJE O SZKOLE

 

HISTORIA  SZKJOŁY

 

KADRA   PEDAGOGICZNA

 

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY

 

NASZE   KLASY

 

PUBLIKACJE

 

KALENDARZ

 

WYDARZENIA

RADA   RODZICÓW


PODZIAŁ  GODZIN

OGŁOSZENIA


TABLICA  INTERAKTYWNA


WNIOSEK 9.2
Inwestycja w przyszłość

POCZĄTEK STRONY


Tel.: (014) 6669711
E-mail:
izbiska@go2.plSkontaktuj się z nami:
Szkoła Podstawowa  w  Izbiskach
39-308   Wadowice   Górne
woj. podkarpackie
.